0

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Koszty rezygnacji 80%Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
Zwrot 80% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów w związku z rezygnacją. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej.Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – zniesiona. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej.Zwrot 80% lub 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów lub franszyza redukcyjna – zniesiona w przypadku rezygnacji ze zdarzeń wymienionych w katalogu powodów rezygnacji.

Katalog powodów rezygnacji:

1) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego;

2) nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego wymagające natychmiastowej hospitalizacji;

3) komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkującej co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;

4) nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, (z wyłączeniem współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego) powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;

5) nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego (z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka ubezpieczonego);

6) śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;

7) zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;

8) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;

9) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiące własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;

10) kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;

11) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

 

Umowa ubezpieczenia KOSZTÓW WYJAZDU Z TYTUŁU REZYGNACJI może być zawarta przez UBEZPIECZAJĄCEGO najpóźniej w ciągu 168 godzin od daty rezerwacji WYJAZDU i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji WYJAZDU do daty WYJAZDU pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji WYJAZDU i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji WYJAZDU do daty WYJAZDU pozostało 30 dni lub mniej.

Oferta ubezpieczenia dla osoby dorosłej.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 80%Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji

ALL RISK

7-dniowy rejs szkoleniowy1190zł30zł31zł81zł
1290zł33zł33zł88zł
1390zł35zł36zł95zł
1490zł38zł38zł102zł
14-dniowy rejs szkoleniowy1790zł45zł46zł122zł
1990zł50zł51zł136zł
7-dniowy rejs doszkalający1000zł25zł26zł68zł
14-dniowy kurs MIŻ1390zł40zł41zł109zł

Oferta ubezpieczenia dla młodzieży.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 80%Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji

ALL RISK

Rejsy młodzieżowe „Przez Całe Mazury” 14 dni1995 zł50 zł51 zł136 zł
Rejsy szkoleniowe 14 dni1995 zł50 zł51 zł136 zł
Kolonie żeglarskie „Wakacje pod żaglami” 7 dni995 zł25 zł26 zł68 zł
Kolonie żeglarskie „Wakacje pod żaglami” 14 dni1895 zł48 zł49 zł129 zł
Kolonie żeglarskie „Kolonie Siedem Przygód” 7 dni1095 zł28 zł28 zł75 zł
Kolonie żeglarskie „Kolonie Siedem Przygód” 14 dni2095 zł53 zł54 zł143 zł
Optymistyczna kolonia żeglarska 14 dni2095 zł53 zł54 zł143 zł
Optymistyczna kolonia żeglarska 7 dni1095 zł28 zł28 zł75 zł
Stacjonarne szkolenie żeglarskie 14 dni (jachty)1995 zł50 zł51 zł136 zł
Stacjonarne szkolenie żeglarskie 14 dni (namioty NS)1795 zł45 zł46 zł123 zł
Obóz żeglarsko-paintballowy 14 dni (domki)2095 zł53 zł54 zł143 zł
Obóz żeglarsko-paintballowy 14 dni (namioty NS)1795 zł45 zł46 zł123 zł
Obóz żeglarsko-paintballowy 7 dni (domki)1095 zł28 zł28 zł75 zł
Obóz żeglarsko-paintballowy 7 dni (namioty NS)945 zł24 zł25 zł65 zł
Kolonie żeglarskie “Wakacje Pirata” 14 dni1995 zł50 zł51 zł136 zł
Kolonie żeglarskie “Wakacje Pirata” 7 dni1045 zł27 zł27 zł72 zł

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Klaudia Karmelita

tel. 32/324 61 64, tel. kom. 508 485 628

e-mail: klaudia.karmelita@gsu.pl

Zostaw komentarz