Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Koszty rezygnacji 80%Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji ALL RISK
Zwrot 80% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów w związku z rezygnacją. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej.Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – zniesiona. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej.Zwrot 80% lub 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów lub franszyza redukcyjna – zniesiona w przypadku rezygnacji ze zdarzeń wymienionych w katalogu powodów rezygnacji.

Termin

Umowa ubezpieczenia rezygnacji musi zostać zawarta do 7 dni od wpłaty zaliczki, a w przypadku kiedy do imprezy jest mniej niż 30 dni – w dniu wpłaty zaliczki.

Katalog powodów rezygnacji:

1) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego;

2) nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego wymagające natychmiastowej hospitalizacji;

3) komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkującej co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;

4) nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, (z wyłączeniem współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego) powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;

5) nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego (z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka ubezpieczonego);

6) śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;

7) zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;

8) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;

9) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiące własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;

10) kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;

11) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

 

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być zawarta przez UBEZPIECZAJĄCEGO najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezerwacji WYJAZDU i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki). Jeżeli od daty rezerwacji WYJAZDU do daty WYJAZDU pozostało mniej niż 30 dni, wtedy ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte w dniu rezerwacji WYJAZDU i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki).

Oferta ubezpieczenia dla osoby dorosłej.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 80%Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji

ALL RISK

7-dniowy rejs szkoleniowy1490zł38zł59zł135zł
1690zł43zł66zł153zł
14-dniowy rejs szkoleniowy2190zł55zł86zł198zł
2390zł60zł94zł216zł
7-dniowy rejs doszkalający990zł25zł39zł90zł
1190zł30zł47zł108zł

Oferta ubezpieczenia dla młodzieży.

Impreza turystycznaWartość imprezyKoszty rezygnacji 80%Koszty rezygnacji 100%Koszty rezygnacji

ALL RISK

14-dniowy rejs szkoleniowy2390zł60zł94zł216zł

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Klaudia Karmelita

tel. 32/324 51 63, tel. kom. 508 485 628

e-mail:

Zostaw komentarz