Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszty rezygnacji 80% Koszty rezygnacji 100% Koszty rezygnacji ALL RISK Zwrot 80% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów w związku z rezygnacją. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej. Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – zniesiona. Katalog powodów rezygnacji […]