Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszty rezygnacji 100% Koszty rezygnacji ALL RISK Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej. Zwrot 80% z powodu każdego udokumentowanego i nie leżącego po stronie ubezpieczonego zdarzenia, które wyłącza możliwość wyjazdu lub zwrot 100% poniesionych kosztów zgodnie z poniższym […]