Szkolenie na patent
Sternika Motorowodnego + Egzamin

Egzaminy 5 kwietnia – 31 października

Kurs na patent Sternik Motorowodny: 

Cena: 550 zł za kurs + 250 zł egzamin na patent Sternika Motorowodnego

Czas trwania szkolenia:
Kursy na patent sternika motorowodnego realizujemy w trybie indywidualnym. Program szkolenia obejmuje szkolenie praktyczne i teoretyczne, a jego czas trwania uzależniony jest od zaangażowania kursantów oraz warunków pogodowych. Przed kursem przesyłamy materiały szkoleniowe w formie e-learningu, w efekcie czego kurs z egzaminem państwowym można zrealizować w ciągu 1 dnia w Giżycku.

Terminy:
Aby ustalić termin oraz detale zapraszamy do działu kontakt lub pod numer 608 053 194. Dogodny termin szkolenia ustalić można bezpośrednio z instruktorem.  Egzaminy odbywają się bez przerwy od początku kwietnia do końca października. Jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do samodzielnego przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie i motorowodne.

kurs sternik motorowodny

 

Stopień sternika motorowodnego szczegóły.

Uprawnienia:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych (bez ograniczeń!)
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania do uzyskania stopnia Sternika Motorowodnego
1. Ukończenie 14 lat,
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Cena szkolenia zawiera:
– Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Sternika Motorowodnego

Cena szkolenia nie zawiera:
– Wyżywienie, nocleg, dojazd
– Opłata egzaminacyjna (250 zł lub 50% zniżki dla młodzieży uczącej się)
– Opłata za międzynarodowy certyfikat ISSA Inland Power Boat Skipper (350 zł)

szkolenie motorówki

Co zabrać na szkolenie?
Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody należy zabrać ze sobą odzież zarówno na upał jak i ulewę. Szkolenie praktyczne realizujemy bowiem niezależnie od warunków atmosferycznych (prócz pogody sztormowej). Naturalnie jeśli jest strasznie zimno i nieprzyjemnie to staramy się planować w tym czasie zajęcia teoretyczne.

Egzamin na patent motorowodny:
Posiadamy upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki do organizacji egzaminów państwowych na stopnie żeglarskie i motorowodne. Egzaminy odbywają się zazwyczaj od 5 kwietnia do 31 października w każdy weekend. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, realizujemy egzaminy już od połowy marca. Poza uprawnieniami państwowymi można wyrobić międzynarodowy certyfikat ISSA.

uprawnienia motorówki

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy dostarczyć:
Zgodę rodziców (w wypadku osób niepełnoletnich)
– Legitymację szkolną (w celu uzyskania zniżki)
– Dokument potwierdzający tożsamość

Program szkolenia i egzamin

1. Wiadomości ogólne:
a) Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.
b) Organizacja spotu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM -Międzynarodowa Organizacja Motorowodna.
c) Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jako organów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnej jako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przez wyżej wymienione jednostki.
d) Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.
e) Inne instytucje związane z wodą.

2. Przepisy– Podstawy prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego. Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.

3. Budowa jachtów motorowych:
a) Typy jachtów motorowych i ich budowa.
b) Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachty ślizgowe i wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne.
c) Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.
d) Zdolności nautyczne jachtów motorowych.
e) Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.
f) Wyposażenie techniczno – eksploatacyjne jachtów motorowych.

4. Silniki i urządzenia napędowe.
a) Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarne benzynowe i wysokoprężne.
b) Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.
c) Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi.
d) Zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.
e) Obsługa i konserwacja silników spalinowych.
f) Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.
g) Postępowanie z silnikiem zamoczonym.
h) Okresowa konserwacja silnika – odstawienie posezonowe.
i) Urządzenia napędowe jachtów motorowych.

5. Prace bosmańskie:
a) Podstawowe wiadomości o linach.
b) Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy.
c) Łączenie lin z osprzętem.
d) Zakończenia lin miękkich.
e) Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.

6. Locja śródlądowa:
a) Szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.
b) Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.
c) Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.
d) Budowle hydrotechniczne.
e) Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej.
f) Polskie szlaki żeglugowe.
g) Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.

7. Meteorologia:
a) Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.
b) Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).
c) Wykorzystanie prognoz radiowych i telewizyjnych oraz internetowych do przewidywania zmian pogody.

8. Ratownictwo:
a) Ratownictwo człowieka.
b) Ratownictwo sprzętu.

9. Ochrona środowiska i etyka wodniacka:
a) Podstawowe problemy ochrony środowiska.
b) Ochrona przyrody wodnej i lądowej.
c) Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych, na imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.
d) Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych oraz przebywania na przystaniach.

10. Licencje motorowodne:
a) Warunki uzyskania licencji motorowodnych.
b) Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wymijania jachtów holujących.
c) Sygnały podczas holowania narciarza.

11. Manewrowanie jachtem motorowym:
a) Manewrowanie na silniku.
b) Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.
c) Praca w charakterze członka załogi.
d) Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale.
e) Przechodzenie śluz i jazów.
f) Pływanie w trudnych warunkach pogodowych.

12. Wymagania Egzaminacyjne:
Egzamin składa się z testu teoretycznego oraz części praktycznej.

Warunki realizacji szkolenia

Kursy odbędą się po zgłoszeniu min. 3 uczestników. Każdy kurs zakończony jest egzaminem, którego termin ustalany jest w ciągu 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Ustalamy także terminy kursów indywidualnych już dla jednej osoby. Więcej informacji po wcześniejszym kontakcie.

Rezerwacja miejsca

Zapraszamy do działu “kontakt“.

Zdjęcia z naszych szkoleń i zabaw na wodzie:

Sternik Motorowodny MazurySternik Motorowodny MazurySternik Motorowodny Mazury
Sternik Motorowodny MazurySternik Motorowodny MazurySternik Motorowodny Mazury
Sternik Motorowodny MazurySternik Motorowodny MazurySternik Motorowodny Mazury

Zostaw komentarz