rekonwersja_zolnierzy_zawodowych

Zapraszamy żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych oraz ich rodziny do skorzystania z dedykowanej dla nich oferty przekwalifikowania zawodowego ułatwiającej podjęcie pracy cywilnej. Oferujemy finansowane przez Wojskowe Biura Emerytalne (WBE) kursy żeglarskie i motorowodne zakończone uzyskaniem uprawnień pozwalających podjąć pracę zawodowego sternika. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie realizacji tego typu szkoleń, dzięki czemu oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do sfinansowania procesu przekwalifikowania zawodowego.

Rekonwersja żołnierzy. Kogo obejmuje/dotyczy?

Zgodnie z Art. 120.Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowychpomoc finansowa należy się:

  1. byłym żołnierzom zawodowym:

– zwolnionym ze służby na podstawie orzeczeniao niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowejbez względu na czas pełnienia służby (w ciągu dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej),

– pełniącym służbę przez co najmniej cztery lata, za wyjątkiem tych zwolnionych dyscyplinarnie, pozbawionych praw publicznych, z zakazem wykonywania zawodu lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (w ciągu dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej),

– zwolnionym na podstawie orzeczenia wydanego przez wojskową komisję lekarską po służbie odbytej poza granicami Polski (bezterminowo).

  1. żołnierzom zawodowym:

– pełniącym służbę przez co najmniej cztery lata (kurs można zacząć na dwa lata przed zwolnieniem).

  1. małżonkom i dzieciom będącym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych(bezterminowo),

zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych(bezterminowo).

 

Jakie są limity środków na przekwalifikowanie zawodowe?

Wysokość kwot przeznaczonych przez WBE na zwiększenie atrakcyjności byłych żołnierzy zawodowych na cywilnym rynku pracy jest uzależniona od długości odbytej służby. Kwota bazowa stanowi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – w 2016 roku jest to 2175 zł. Maksymalnie taką kwotę można uzyskać już po czterech latach służby wojskowej, po dziewięciu latach – dwukrotność tej kwoty (w 2016 r. 4350 zł), a po piętnastu latach – trzykrotność (czyli 6525 zł). Ze względu na to zróżnicowanie opracowaliśmy różne pakiety szkoleń żeglarskich i motorowodnych, każdy skutkuje otrzymaniem uprawnień zawodowych.

 

Rekonwersja kurs motorowodny

W naszej ofercie:

 

Gdzie złożyć wniosek o sfinansowanie rekonwersji?

Wniosek o pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym powinien trafić do dyrektora WBE przypisanego do miejsca zamieszkania żołnierza. Wciąż aktywni żołnierze zawodowi powinni złożyć wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, do której należą. Natomiast byli żołnierze oraz ich rodziny zwracają się do szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Wzory wniosków dostępne są na stronach Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

W razie dodatkowych pytań czy problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt.