Opis:

Jest przeważnie stosowany do refowania. Znajduje również zastosowanie przy łączeniu dwóch lin o zbliżonych średnicach. Stosowany przy silnych obciążeniach zaciska się ale jest łatwy do rozwiązania. Wystarczy energiczne szarpnięcie końcówek jednej liny. Nie należy nim łączyć lin o różnych grubościch, ponieważ koniec cieńszej liny pod obciążeniem wysunie się z węzła.

Related Projects