Patent Żeglarza Jachtowego

Opis:

Stopień żeglarza jachtowego jest pierwszym ze stopni Polskiego Związku Żeglarstwa. Dla wielu jest tylko wstępem do prawdziwej żeglarskiej kariery, a dla niektórych w zupełni wystarczającym certyfikatem potwierdzającym umiejętność.W pełni zrealizowane szkolenie na stopień żeglarza jachtowego jest gwarantem umiejętności żeglarskich danego sternika. Nasza firma, chyba jako jedyna w branży :), cieszy się, ze zniesienia obowiązkowego patentu do 7,5 metra długości jachtu. Naszą misją jest bowiem profesjonalne wyszkolenie żeglarskie, a nie zdobycie “kwitka”.

Wymagania:

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie Ministra Sportu warunkach.

Wygląd patentu:

gertis_zj_awersgertis_zj_rewers

Egzamin praktyczny:

1.Egzamin praktyczny obejmuje:

 • manewrowanie jachtem pod żaglami,
 • manewrowanie jachtem na silniku,
 • umiejętność kierowania załogą,
 • pracę w charakterze członka załogi,
 • umiejętności z zakresu prac bosmańskich.

2.Umiejętność manewrowania:

 • manewry pod żaglami na jachcie typu slup o dł. kadłuba większym niż 5,5 m,
 • manewry na silniku na jachcie typu slup o długości kadłuba większym niż 5,5m
 • przy sile wiatru (1¸5)B,
 • na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową.

3.Manewry pod żaglami

3.1.Manewry podstawowe:

 • zwrot przez sztag,
 • zwrot przez rufę,
 • odejście od nabrzeża,
 • dojście do nabrzeża,
 • alarm “człowiek za burtą”.

3.2.Manewry dodatkowe:

 • dojście do boi,
 • odejście od boi,
 • stawanie na kotwicy,
 • zejście z kotwicy,
 • stawanie w dryf.

4.Manewry na jachcie na silniku:

4.1.Manewry podstawowe:

 • odejście od nabrzeża,
 • dojście do nabrzeża,

4.2.Manewry pomocnicze:

 • dojście do boi,
 • odejście od boi,
 • holowanie jachtu.

Egzamin teoretyczny:

1.Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiadomości z następujących przedmiotów:

 • przepisy,
 • budowa jachtu,
 • teoria żeglowania,
 • locja śródlądowa,
 • meteorologia,
 • ratownictwo.

2.Wiedzę z zakresu wiadomości teoretycznych należy sprawdzić w formie:
a) egzaminu pisemnego do wyboru przez KE.

 • pisemne odpowiedzi na pytania,
 • rozwiązanie testu,

b) ustnych odpowiedzi na pytania.

3.O wyborze formy egzaminu teoretycznego oraz pytaniach decyduje KE

4.Zadania i pytania egzaminacyjne powinny spełniać wymagania § 9 rozporządzenia Ministra Sportu z 9 czerwca 2006 r o uprawianiu żeglarstwa.

Szkolenia na stopień żeglarza jachtowego:

Szkolenia żeglarskie indywidualne
Obozy żeglarskie dla osób pełnoletnich – 14 dniowe
Obozy żeglarskie dla osób pełnoletnich – 7 dniowe
Obozy żeglarskie dla osób niepełnoletnich – 14 i 21 dniowe