Patent Sternika Motorowodnego

Opis:

Stopień sternika motorowodnego jest pierwszym ze stopni Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Jest to uprawnienie, które pozwala pływać na prawie każdym sprzęcie motorowodnym na wodach śródlądowych. Uprawnienia te obejmują zarówno motorówki, jak i skutery wodne.

Jako Szkoła Żeglarstwa Gertis realizujemy szkolenia na stopień sternika motorowodnego. Szczegóły tutaj.

Wymagania:

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń mocy po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie Ministra Sportu warunkach.

Wygląd patentu:

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

 • a) budowa silników,
 • b) obsługa i konserwacja silników,
 • c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
 • d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;

5) podstawy locji, w tym w szczególności:

 • a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
 • b) mapy i przewodniki,
 • c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym

 • a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 • b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
 • c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
 • d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
 • e) udzielanie pierwszej pomocy,
 • f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

 • a) skala prędkości wiatru,
 • b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
 • c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

 • a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm„człowiek za burtą”,
 • c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3) praca w charakterze członka załogi;

4) podstawowe prace bosmańskie.

 

Szkolenia na stopień sternika motorowodnego:

Jednodniowy kurs motorowodny.