0

Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Jesteśmy w trakcie planowania kursów w roku 2019

mamy nadzieję, że pojawią się pod koniec lutego 🙂

Czekamy na oficjalne informacje z Komisji Szkolenia PZŻ, ponieważ planowane są pewne zmiany!
Szczegóły na stronie Komisji Szkolenia PZŻ.

Tradycyjnie na rok 2019 przewidujemy dwa kursy – jeden Majówkowy, drugi w Boże Ciało. Szczegóły niebawem!

W związku z niewielką ilością dobrze wyszkolonych żeglarzy jachtowych zmuszeni zostaliśmy do prowadzenia selekcji na kursy wyłącznie wśród naszych absolwentów.
Jeśli jednak czujesz, że potrafisz żeglować na bardzo wysokim poziomie, to zapraszamy do kontaktu!

Żeglarz jachtowy jako uczestnik kursu
Według zmienionego Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ już żeglarz jachtowy, który posiada patent żeglarza jachtowego co najmniej 1 rok może zostać Młodszym Instruktorem Żeglarstwa PZŻ. Jest to bardzo duże ułatwienie, bowiem nie trzeba już posiadać 3-letniego stażu żeglarza jachtowego, czy też stopnia morskiego sternika jachtowego.

W trakcie kursu będzie istniała także możliwość zdobycia certyfikatu Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo.

Opis szkolenia:
Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza co najmniej 1 rok i chciałbyś pracować na obozach i rejsach żeglarskich na Mazurach, to właśnie dla Ciebie jest ta oferta!

Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa to doskonała okazja do sprawdzenia się jako osoba odpowiedzialna, zdyscyplinowana, potrafiąca przekazać innym swoją wiedzę i umiejętności. To kurs dedykowany przede wszystkim do osób chcących pracować na zorganizowanych rejsach czy też obozach żeglarskich.

Do szkolenia może zostać dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.

Co istotne – kurs instruktorski przygotowuje kursantów do przekazywania wiedzy, więc przyjeżdżając musisz być dobrze przygotowany z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na stopień Żeglarza Jachtowego. My nauczymy Cię jak tę wiedzę przekazać prostym i zrozumiałym językiem.

Nasz kurs rozpoczyna się testem sprawdzającym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Test sprawdzający wygląda tak samo jak egzamin na żeglarza jachtowego i ma takie same wymagania – zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ wydawany jest przez Polski Związek Żeglarski.

Stopień Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo jest wydawany przez Szkołę Żeglarstwa Gertis. Wysoki poziom naszych szkoleń pozwala posiadaczowi znaleźć pracę na obozach żeglarskich w większości firm na Mazurach i w Polsce – m. in. Róża Wiatrów, Kliwer, Akademia Kusznierewicza i inne.

Dzięki patentowi instruktorskiemu możemy prowadzić zajęć szkoleniowe na obozach i rejsach żeglarskich. Pozwala on także w udziale w pracach komisji egzaminacyjnej na stopnie żeglarskie i motorowodne..

Po za tym nie ma co liczyć na taryfę ulgową! Kurs to nauka od rana do wieczora, przeplatana manewrówką na wodzie i wykładami teoretycznymi!

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski.

Cena: 1590 zł

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Marcin Krzywonos tel. 501 063 682
lub poprzez formularz kontaktowy

Cena obejmuje:
Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Instruktora Sportu i Instruktora ISSA, kadrę instruktorską, sprzęt i materiały szkoleniowe, opłaty portowe (w porcie Ekomarina), paliwo do jachtów. Możliwe spanie na jachtach!

Cena nie obejmuje:
Wyżywienia, zakwaterowania (innego niż na jachtach), opłat za porty (inne porty niż Ekomarina),
opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za patent i egzamin

 • patent MIŻ – opłata za egzamin: 320 zł + opłata za wydanie patentu: 50 zł
 • patent Instruktora Sportu – 250 zł

Ważne i istotne – istnieje możliwość odpracowania części kursu w nadchodzącym sezonie letnim!
Wtedy cena kursu pomniejszona zostanie o 50%! Po szczegóły zapraszamy do kontaktu!

 

Kadra:

Nic ze szkolenia nie będzie, jeśli nie dobierze się odpowiedniej kadry instruktorów! Przy szkoleniach instruktorskich działają z nami m.in.

Dobrochna Nowak – wieloletnia komandor naszych obozów szkoleniowych. Mimo młodego wieku wyszkoliła już wielu instruktorów, a jej podopieczni do dziś dnia szkolą m.in. u nas 🙂 Brożka będzie też KWŻ-etem szkolenia!

Robert Jakóbczak – instruktor, egzaminator i pedagog. Robert jako wieloletni nauczyciel poznał tajniki nauki młodzieży oraz zna dokładnie system egzaminowania na stopnie żeglarskie i motorowodne.

Marek Makowski – właściciel BTA Gertis, egzaminator oraz instruktor. Mistrz organizacji i napraw jachtu za pomocą słynnego już “kopnięcia”. Na nauczaniu dorosłych “zjadł zęby”. Poza tym ‘Alien’ przekaże Wam wiedzę, z jaką nigdy nie mieliście do czynienia!

Stefan Nikiciuk – instruktor, egzaminator, trener. Z wykształcenia i pasji nauczyciel i pedagog. Posiada olbrzymie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz ma za sobą niezliczoną ilość godzin na wodzie. Tym doświadczeniem chętnie dzieli się na naszych kursach. Do tego to całkiem fajny gość!

Marcin Krzywonos – instruktor i egzaminator, doskonały logistyk. To Krzywy rozłoży z Wami silnik na elementy i popływa na rozpływanie przy okazji pokazując parę fajnych trików. Spec od integracji , rekreacji i kolaboracji 😉

Każdy z instruktorów posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i umiejętności do przeprowadzenia kursu. Każdy z członków naszej kadry posiada stopnie: Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie żeglarstwo, Instruktor Sportu w dyscyplinie sporty motorowodne. Poza tym jesteśmy pasjonatami i aktywnie praktykujemy żeglarstwo.

Pamiętajcie jednak o tym, że mimo najszczerszych chęci instruktor nie jest w stanie wyszkolić kursanta, jeśli on nie chce. Tego Was będziemy uczyć i mamy nadzieję, że z takim właśnie nastawieniem przyjedziecie na to szkolenie!

Jachty:

Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa odbędzie się na naszej ulubionej jednostce – Fortuna 27! Jej właściwości nautyczne, bezpieczeństwo żeglugi, połączone z komfortem i szybkością do dziś dnia stanowią najlepszą jednostkę do szkoleń na Mazurach. Co więcej, manewrówkę poprowadzimy na innych naszych jachtach – Maxus Evo 24 i Maxus 28.

W ofercie szkolenia, przewidujemy także manewrówkę na DZ-ecie! Dwumasztowy jacht z ożaglowaniem gaflowym jest doskonały do praktyki manewrowania pod żaglami. Jego właściwości, cechy charakterystyczne oraz wykorzystywanie w ubiegłych latach do szkoleń na wyższe stopnie żeglarskie udowadnia, że jest to jacht, który musi zostać użyty podczas szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa.

Oferujemy sprzęt o najlepszym standardzie, sprawdź przed wyborem szkolenia!

Miejsce organizacji kursu:
Stacjonujemy w porcie Ekomarina w Giżycku. Traktując ten port jako nasze centrum, to właśnie wokół niego odbywać się będzie całe szkolenie. Port zapewnia najwyższy standard, z dostępem do sal wykładowych i innych pomocy dydaktycznych – więcej informacji o porcie na stronie: http://www.ekomarinagizycko.pl/.

Część rejsu odbędzie się w postaci rejsu wędrownego na akwenach jezior Niegocin, Boczne, Tajty, Kisajno. Taka forma rejsu pozwoli na to, aby nasi kursanci mogli zapoznać się z różnymi portami oraz ze szlakiem WJM. Trasa rejsu będzie ustalana na podstawie warunków pogodowych i organizacyjnych w trakcie rejsu przez KWŻ.

Sposób uzyskania stopnia:

1. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane aktualnymi przepisami:

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

 • ukończone 18 rok życia (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • umiejętność pływania potwierdzona odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.

2. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane standardami szkoły żeglarstwa Gertis:

 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,
 • posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora sportu,
 • brak prawomocnego wyroku skazującego za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

3. Ukończyć szkolenie.

4. Spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

 • ukończenie szkolenia – poświadczone przez KWŻ tego kursu,
 • wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
 • przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
  • dokument tożsamości,
  • dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
  • patent żeglarski,
  • wniesienie opłaty za egzamin (cennik).

5. Zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy.

Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez Szkołę Żeglarstwa Gertis. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Szkołę Żeglarstwa Gertis.

6. Wnieść opłatę za wydanie patentu i dostarczyć 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm do patentu (zgodne z przepisami dotyczącymi wydawania dowodów osobistych).

 

W razie pytań zapraszamy do kontakt:
Marcin Krzywonos tel. 501 063 682
lub poprzez formularz kontaktowy

Zostaw komentarz