Przejazdy na Mazury i z powrotem

Zapraszamy do skorzystania z transportu organizowanego przez firmę Róża Wiatrów. W sezonie proponujemy Państwu dowóz uczestników na Mazury z większości dużych miast w Polsce. Zapewniamy transport autokarem z Warszawy i Łodzi oraz pociągiem, pod opieką pilota, z pozostałych miast. Ceny przejazdów podane są w tabeli poniżej. Dokładne informacje odnośnie miejsca zbiórki oraz godziny odjazdu wysyłamy do każdego klienta na adres mailowy podany przy rezerwacji. Dane dotyczące miejsca i godziny odjazdu podane w tabeli są tylko orientacyjne i mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w rozkładzie jazdy pociągów oraz sezonowe remonty i przebudowy dróg.

UWAGA!

Informacje szczegółowe dotyczące dojazdów (miejsca i godziny zbiórek, kontakt do opiekunów) podamy nie wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Komunikaty dojazdowe przesyłane będą na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. 

 

Termin

Łódź
Warszawa
Toruń
Gniezno
Skierniewice
Radom
Piotrków Tryb.
Jabłonowo Pomorskie
Lublin
Puławy
Poznań
Kielce
Koszalin
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Wrocław
Katowice
Kraków
Leszno
Szczecin
Gorzów
Wielkopolski
Zielona Góra

Olsztyn

24.06–07.07130140170190190200100
01.07–14.07130140brak190190200100
08.07–21.07130140170190190200100
15.07–28.07130140brak190190200100
22.07–04.08130140170190190200100
29.07–11.08130140brak190190200100
05.08–18.08130140170190190200100
12.08–25.08130140brak190190200100
19.08–01.09130140brak190190200100
19.08–25.08130140brak190190200100
26.08–01.09130140brak190190200100
RodzajAutokar + PKPAutokar + PKPAutokar + PKPAutokar + PKPAutokar + PKPAutokar + PKPAutokar + PKP

Powyższe ceny (w PLN) obejmują przejazd w dwie strony

Szczegóły dotyczące korzystania z transportu organizowanego przez Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów

I. Ogólne warunki:

 1. Usługę transportu zorganizowanego należy wykupić najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 2. Transport może odbywać się autokarem, busem lub pociągiem.
 3. Podane godziny przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, remonty na drogach lub inne nieprzewidziane sytuacje.

II. Uczestnik ma obowiązek:

 1. Podać miasto wyjazdu i uiścić związaną z tym dodatkową opłatę. Wszelkie zmiany lub rezygnację z transportu należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed datą wyjazdu. W innym przypadku firma nie zwraca opłaty za przejazd. Róża Wiatrów nie ponosi odpowiedzialności za komplikacje związane ze zmianą miejsca wysiadki.
 2. Punktualnie przybyć na zbiórkę. BTŻ Róża Wiatrów nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z transportu w przypadku spóźnienia uczestnika.
 3. Posiadać odpowiednie dokumenty – legitymację szkolną lub studencką (dokumenty uprawniające do zniżki na przejazd pociągami PKP) oraz wypełnioną kartę kolonijną. Brak karty może być przyczyną odmowy przyjęcia na obóz.
 4. Zabranie odpowiedniej ilosci bagażu i troska o niego. Bagaż nie powinien być za ciężki, tak by uczestnik sam mógł go podnieść. Za rzeczy pozostawione w środkach transportu BTŻ “Róża Wiatrów” nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnika obowiązuje przestrzeganie regulaminu przewozu określonego przez przewoźnika.
 5. Uczestnicy dojeżdżający własnym transportem proszeni są o przybycie w dniu rozpoczęcia imprezy pomiedzy godziną 14.00-16.00. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz z osobą dorosłą do kierownika obozu lub instruktora dyżurnego w celu odnotowania obezności.
 6. Wyjazd z imprezy – uczestnik imprezy zobowiazany jest do opuszczenia ośrodka w dniu zakończenia imprezy do godziny 10.00 – 12.00. W przypadku wcześniejszego opuszczenia imprezy rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego zawiadomienia biura lub kierownika obozu oraz pisemnego potwierdzenia odbioru dziecka.

III. Obowiązki BTŻ “Róża Wiatrów”:

 1. Zapewnienie opieki nad uczestnikami. W każdym środku transportu jedzie minimum 1 opiekun grupy.
 2. Przekazanie informacji na temat dokładnej godziny i miejsca odjazdu (najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy) i powrotu oraz informacji kontaktowych do opiekuna grupy.
 3. Zorganizowanie przesiadek pomiędzy PKP a autokarem, zarówno w drodze na imprezę jak i w czasie powrotu.
 4. Zapewnienie miejsc siedzących wszystkim uczestnikom. Miejsca w autokarach nie są numerowane, wskazuje je opiekun.

IV. BTŻ “Róża Wiatrów” zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany godziny odjazdów i przyjazdów. Zobowiązany jest w tym przypadku powiadomić uczestników o zmianie najpóźniej na 12 godzin przed terminem wyjazdu.
 2. Zastosowania innego środka transportu na niektórych trasach. W przypadku małej ilości osób dowóz może nastąpić minibusem lub samochodem osobowym.
 3. Organizowania przesiadek na trasie i dodatkowych postojów.
 4. BTŻ “Róża Wiatrów” nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami PKP.
 5. Odwołania przejazdu w przypadku małej liczby uczestników – poniżej 6 osób – z danego miasta.
 6. W przypadku, gdy nie zbierze się grupa 6 osobowa na transport zorganizowany proponujemy transport z najbliższych możliwych miejscowości.