dofinansowanie-z-funduszy-ue

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski

Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski”, a tym samym bezpośrednio wzrost konkurencyjności BTA “Gertis” oraz pozostałych podmiotów partnerskich. Stworzenie pakietów usług w ramach projektu oznaczać będzie większą rozpoznawalność marek wszystkich partnerów, a co za tym idzie, częstszy wybór ich oferty przez klientów.

Całkowita wartość projektu: 1.999.398,63 zł
Kwota dofinansowania UE: 1.137.869,14 zł

Nazwa Lidera: Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis”
Partnerzy: Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND; VIRGA Marcin Krzywonos; Konrad Baraszkiewicz Usługi Żeglarskie