Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej Oferta ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszty rezygnacji 80% Koszty rezygnacji 100% Koszty rezygnacji ALL RISK Zwrot 80% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów w związku z rezygnacją. Katalog powodów rezygnacji wymieniony poniżej. Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – zniesiona. Katalog powodów rezygnacji […]

Stacjonarne szkolenie żeglarskie – Giżycko

Stacjonarne szkolenie żeglarskie – Giżycko Uwaga! Nie planujemy turnusów szkoleń stacjonarnych w 2018 roku. Zapraszamy na szkolenia wędrowne lub w trybie indywidualnym   Chcesz zrobić uprawnienia, a praca pozwala tylko popołudniami i weekendami? To oferta dla Ciebie! 🙂 Stacjonarne szkolenie będzie trwało od soboty do niedzieli, czyli 9 dni – 2 weekendy  + 5 sesji […]