Kurs Młodszy Instruktor Żeglarstwa

+ Instruktor Sportu + Instruktor ISSA

Termin: na zapytanie

W związku z niewielką ilością dobrze wyszkolonych żeglarzy jachtowych zmuszeni zostaliśmy do prowadzenie selekcji na kursy wyłącznie wśród absolwentów naszych kursów żeglarskich.

Jeśli jednak czujesz, że potrafisz żeglować na bardzo wysokium poziomie, to zapraszamy do działu kontakt.

 

Żeglarz jachtowy jako uczestnik kursu ma MIŻa


Według nowych przepisów szkoleniowych żeglarz jachtowy (z przynajmniej 3-letnim stażem) może być Młodszym Instruktorem Żeglarstwa. Jest to bardzo duże ułatwienie, bowiem nie trzeba już posiadać stopnia sternika jachtowego.

 

Opis imprezy:


Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza i chciałbyś pracować na obozach i rejsach żeglarskich na Mazurach, to właśnie dla Ciebie jest ta oferta! PZŻ wyszedł naprzeciw oczekiwaniom tych, których pasją jest żeglarstwo śródlądowe. Teraz aby uzyskać kwalifikacje do szkolenia załóg na Mazurach wystarczy dobra umiejętność żeglowania, zapał i stopień Żeglarza Jachtowego. Posiadając patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa możesz ubiegać sie o pracę na obozach żeglarskich. Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec przyjeżdżając musisz być dobrze wyszkolony z zakresu wiedzy i umiejętności na stopień Żeglarza Jachtowego. My nauczymy Cie jak tę wiedzę przekazać.

 

Program:


Szczczegółowy program dostępny tutaj: Program szkolenia na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Podczas szkolenia zrealizowany zostnaie pełen teoretyczny i praktyczny kurs na stopień MIŻa. Patent uprawnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych na obozach i rejsach żeglarskich oraz do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

Kadra:


Instruktor Wykładowca PZŻ kpt. Jan Kurowicki
Instruktor Żeglarstwa PZŻ Dobrochna Nowak
Instruktor Żeglarstwa PZŻ Robert Jakóbczak
Instruktor Żeglarstwa PZŻ Marek Makowski


Jachty:


Od sezonu 2012 szkolimy na najbardziej komfortowych jachtach żaglowych dostępnych podczas szkoleń żeglarskich. Są nimi Fortuny 27 o długości 850 cm. Jednostka ta uznawana jest od lat za najdoskonalszy jacht turystyczny na Mazurach. Łączy w sobie cechy, których nie spotkacie na żadnym innym jachcie na Mazurach, tj. bezpieczeństwo, szybkość oraz niesamowitą wygodę!

Oferujemy sprzęt o najlepszym standardzie, sprawdź przed wyborem szkolenia!

 

 

Miejsce organizacji kursu:


Kurs organizujemy w porcie Tiga Marina w Sztynorcie. Jest to obecnie największy i prawdopodobnie najlepszy port jachtowy na Mazurach. Obiekt cechuje malownicze położenie oraz świetne zaplecze dydaktyczne. Na terenie portu znajduje się bardzo dobrze zaopatrzony sklep spożywczy, bezpłatne sanitariaty, liczne restauracje oraz pensjonat. Więcej informacje o porcie na stronie: http://www.tiga-yacht.pl/


Cena:


1200 zł


Cena obejmuje:


Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, Instruktora Żeglarswa ISSA oraz Instruktora Sportu w dyscpyplinie Żeglarstwo, kadrę instruktorską, sprzęt i materiały szkoleniowe, opłaty portowe (w tym wc) oraz paliwo. Możliwy nocleg na jachtach!


Cena nie obejmuje:


Wyżywienia, noclegów (innych niż na jachtach), opłat za prysznice, opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za patent i egzamin (MIŻ PZŻ - 350 zł, Instruktor ISSA - 350 zł, Instruktor Sportu - 550 zł).

 

Sposób uzyskania stopnia:

Osoba pragnąca uzyskać stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ powinna:

1. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:
 • ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższego stopnia żeglarskiego,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,
 • posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

 

 

2. Ukończyć szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Szkolenie musi uzyskać akceptację Komisji Szkolenia PZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.

Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu na odpowiednim druku.

3. Spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Zgodnie z aktualnymi przepisami są to:

 • ukończenie szkolenia na stopień MIŻ PZŻ - poświadczone przez KWŻ tego kursu,*
 • wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
 • przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
  • dokument tożsamości,
  • dokument potwierdzający przynależność klubową (tylko dla członów klubów żeglarskich zrzeszonych w PZŻ),
  • dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
  • patent żeglarski,
 • wniesienie opłaty za egzamin (cennik).

* Osoby posiadające tytuł trenera żeglarstwa I lub II klasy oraz minimum stopień żeglarza jachtowego, mogą być dopuszczone do egzaminu na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ bez obowiązku odbycia szkolenia.

4. Zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Egzamin na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ.

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Komisję Szkolenia PZŻ.

Egzamin końcowy na stopień MIŻ PZŻ składa się z:

- metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym (sprawdzian praktyczny),
- zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu (egzaminy cząstkowe)

5. Wnieść opłatę za wydanie patentu Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i dostarczyć 1 zdjęcie do patentu.

Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do KE opłatę za wystawienie patentu i 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

6. Odbiór patentu.

Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej przez Prezydium PZŻ, biuro PZŻ wystawia patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i przesyła go na adres podany przez kandydata na karcie egzaminacyjnej.

Linki:

>>> Rezerwacja miejsc


facebook