Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa

+ Instruktor ISSA + Instruktor Sportu w dyscyplinie żeglarstwo

Termin: pierwsza połowa września – szczegóły niebawem

z możliwością odpracowania kosztów kursu!


W związku z niewielką ilością dobrze wyszkolonych żeglarzy jachtowych zmuszeni zostaliśmy do prowadzenia selekcji na kursy wyłącznie wśród naszych absolwentów.

Jeśli jednak czujesz, że potrafisz żeglować na bardzo wysokim poziomie, to zapraszamy do kontaktu! Sprawdzian umożliwiający uczestnictwo w kursie odbyć można na Mazurach, na Śląsku oraz w Krakowie.

Rezerwacja miejsc – formularz online

Żeglarz jachtowy jako uczestnik kursu
Według zmienionego Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ już żeglarz jachtowy, który posiada patent żeglarza jachtowego co najmniej 1 rok może zostać Młodszym Instruktorem Żeglarstwa PZŻ. Jest to bardzo duże ułatwienie, bowiem nie trzeba już posiadać 3-letniego stażu żeglarza jachtowego, czy też stopnia morskiego sternika jachtowego.

W trakcie kursu będzie istniała także możliwość zdobycia certyfikatu Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz certyfikatu Instruktora ISSA (International Sailing Schools Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich).

Opis szkolenia:
Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza co najmniej 1 rok i chciałbyś pracować na obozach i rejsach żeglarskich na Mazurach, to właśnie dla Ciebie jest ta oferta!

Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa to doskonała okazja do sprawdzenia się jako osoba odpowiedzialna, zdyscyplinowana, potrafiąca przekazać innym swoją wiedzę i umiejętności. To kurs dedykowany przede wszystkim do osób chcących pracować na zorganizowanych rejsach czy też obozach żeglarskich.

Do szkolenia może zostać dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym,
 • posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
 • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

Co istotne – kurs instruktorski przygotowuje kursantów do przekazywania wiedzy, więc przyjeżdżając musisz być dobrze przygotowany z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na stopień Żeglarza Jachtowego. My nauczymy Cie jak tę wiedzę przekazać prostym i zrozumiałym językiem. Nasz kurs rozpoczyna się testem sprawdzającym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu.

Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ wydawany jest przez Polski Związek Żeglarski. Stopień Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo jest wydawany przez Szkołę Żeglarstwa Gertis, natomiast certyfikat Instruktora ISSA wydawany jest przez federację ISSA Poland. Wysoki poziom naszych szkoleń pozwala posiadaczowi znaleźć pracę na obozach żeglarskich w większości firm na Mazurach i w Polsce – m. in. Róża Wiatrów, Kliwer, Akademia Kusznierewicza i inne.

Program:
Program na patent MIŻ jest dostępny na stronie Polskiego Związku Żeglarskiegodo obejrzenia tutaj 

Podczas szkolenia zrealizowany zostanie pełen teoretyczny i praktyczny kurs na stopień Instruktora Sportu. Stopień ten uprawnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych na obozach i rejsach żeglarskich oraz do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

Po za tym nie ma co liczyć na taryfę ulgową! Kurs to nauka od rana do wieczora, przeplatana manewrówką na wodzie i wykładami teoretycznymi!

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski (ul. Żeglarska 6/101, 10-160 Olsztyn) oraz Szkoła Żeglarstwa Gertis (Świdry 11, 11-500 Giżycko).

Cena: 1390 zł

Cena obejmuje:
Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Instruktora Sportu i Instruktora ISSA, kadrę instruktorską, sprzęt i materiały szkoleniowe, opłaty portowe (w porcie Eko-Marina), paliwo do jachtów. Możliwy nocleg na jachtach!

Cena nie obejmuje:
Wyżywienia, noclegów (innych niż na jachtach), opłat za porty (inne porty niż Ekomarina),
opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za patent i egzamin

 • patent MIŻ – opłata za egzamin – 200 zł (140 zł ulga klubowa, 100 zł ulga studencka) + opłata za wydanie patentu – 170 zł (120 zł ulga klubowa, 85 zł ulga studencka),
 • patent Instruktora Sportu – 250 zł,
 • certyfikat Instruktora ISSA – 350 zł.

Ważne i istotne – istnieje możliwość odpracowania części kursu w nadchodzącym sezonie letnim!
Wtedy cena kursu to 690 zł! Po szczegóły zapraszamy do kontaktu!

 

Kadra:

Nic ze szkolenia nie będzie, jeśli nie dobierze się odpowiedniej kadry instruktorów!

Jan Kurowicki – kapitan jachtowy, instruktor, egzaminator i metodyk z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Vice prezes ds. szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Będzie nieocenionym wsparciem na kursie.

Dobrochna Nowak – wieloletnia komandor naszych obozów szkoleniowych. Mimo młodego wieku wyszkoliła już wielu instruktorów, a jej podopieczni do dziś dnia szkolą m.in. u nas :) Brożka będzie też KWŻ-etem szkolenia!

Robert Jakóbczak – instruktor, egzaminator i pedagog. Robert zapozna Was z tajnikami nauki młodzieży oraz omówi z Wami dokładnie system egzaminowania na stopnie żeglarskie i motorowodne :)

Marek Makowski – właściciel BTA Gertis, egzaminator oraz instruktor. Mistrz organizacji i napraw jachtu za pomocą słynnego już „kopnięcia”. Po za tym Alien przekaże Wam wiedzę, z jaką nigdy nie mieliście do czynienia!

Marcin Krzywonos – instruktor i egzaminator. To Krzywy popływa z Wami na żaglach i na silniku na rozpływanie i przy okazji pokaże Wam parę fajnych trików!

Każdy z instruktorów posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i umiejętności do przeprowadzenia kursu. Każdy z członków naszej kadry posiada stopnie: Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie żeglarstwo, Instruktor Sportu w dyscyplinie sporty motorowodne. Poza tym jesteśmy pasjonatami i aktywnie praktykujemy żeglarstwo :).

Pamiętajcie jednak o tym, że mimo najszczerszych chęci instruktor nie jest w stanie wyszkolić kursanta, jeśli on nie chce. Tego Was będziemy uczyć i mamy nadzieję, że z takim właśnie nastawieniem przyjedziecie na to szkolenie!

 

Jachty:
Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa, Instruktora Sportu oraz Instruktora ISSA odbędzie się na najbardziej popularnym jachcie na Mazurach – Tango 780S! Jego właściwości nautyczne, bezpieczeństwo żeglugi, połączone z komfortem i szybkością do dziś dnia stanowią najlepszą jednostkę do szkoleń na Mazurach! O czym świadczy fakt, że wiele firm do dziś dnia używa ich do szkoleń.

W ofercie szkolenia, przewidujemy także manewrówkę na DZ-ecie! Dwumasztowy jacht z ożaglowaniem gaflowym jest doskonałym jachtem do praktyki manewrowania jachtem pod żaglami. Jego właściwości, cechy charakterystyczne oraz wykorzystywanie w ubiegłych latach do szkoleń na wyższe stopnie żeglarskie udowadnia, że jest to jacht, który musi zostać użyty podczas szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa oraz Instruktora Sportu.

Oferujemy również dla naszych kursantów manewrówkę na prawdziwych klasykach – Omedze lub Laserze! Te lekkie, szybkie i zwrotne jachty to idealne jednostki do przećwiczenia elementów, na które na jednostkach kabinowych zazwyczaj nie zwraca się uwagi.

Oferujemy sprzęt o najlepszym standardzie, sprawdź przed wyborem szkolenia!

Miejsce organizacji kursu:
Stacjonujemy w porcie Ekomarina w Giżycku. Traktując ten port jako nasze centrum, to właśnie wokół niego odbywać się będzie całe szkolenie. Port zapewnia najwyższy standard, z dostępem do sal wykładowych – więcej informacji o porcie na stronie: http://www.ekomarinagizycko.pl/.

Część rejsu odbędzie się w postaci rejsu wędrownego na akwenach jezior Niegocin, Boczne, Tajty, Kisajno. Taka forma rejsu pozwoli na to, aby nasi kursanci mogli zapoznać się z różnymi portami oraz ze szlakiem. Trasa rejsu będzie ustalana na podstawie warunków pogodowych i organizacyjnych w trakcie rejsu przez KWŻ.

Sposób uzyskania stopnia:

Osoba pragnąca uzyskać stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA powinna:

1. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane aktualnymi przepisami:

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

 • ukończone 18 rok życia (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym

2. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane standardami szkoły żeglarstwa Gertis:

 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,
 • posiadanie wiedzy doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora sportu,
 • brak prawomocnego wyroku skazującego za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

3. Ukończyć szkolenie na stopień MIŻ PZŻ, Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA.

Kurs szkoleniowy zostanie przeprowadzony wg programu na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ).

4. Spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego na stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA.

 • ukończenie szkolenia na stopień MIŻ, Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA – poświadczone przez KWŻ tego kursu,
 • wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
 • przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
  • dokument tożsamości,
  • dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
  • patent żeglarski,
  • wniesienie opłaty za egzamin (cennik).

5. Zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy na stopień MIŻ, Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA.

Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez Polski Związek Żeglarski oraz Szkołę Żeglarstwa Gertis. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Polski Związek Żeglarski.

6. Wnieść opłatę za wydanie patentu MIŻ PZŻ, Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA i dostarczyć 4 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm do patentu (zgodne z przepisami dotyczącymi wydawania dowodów osobistych).

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Aktualnie nie jesteśmy dostępni, ale jeśli wyślesz nam maila odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe :)

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt